โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ บ้านจระเข้หิน พ.ศ.๒๕๖๔

01 มี.ค. 64

ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย นายศิริ เรืองมัจฉา รองปลัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ บ้านจระเข้หิน โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลจระเข้หินโดยให้ความสำคัญในการออกกำลังกายในผู้รักสุขภาพและเพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพแข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และลดภาวการณ์เสี่ยงเจ็บ ป่วย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้หิน