“โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ”

27 เม.ย. 65

วันที่ 27 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องชาวบ้านไผ่หมู่ 6 ได้เข้าร่วม “โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ” ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2565 ณ ศาลาประชาคมบ้านไผ่หมู่ที่ 6 โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลจระเข้หิน