โครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero waste School)

19 ก.พ. 65

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ร่วมในพิธีเปิด โครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero waste School) ณ โรงเรียนบ้านไผ่ ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา