โครงการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วล้อมภัย รั้วชุมชนและรั้วสังคม

21 ส.ค. 63

วันที่ ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๖๓ นายชัยนิคม ปัดชา นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน อบต.จระเข้หิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลฯ พร้อมด้วย ปลัดอำเภอครบุรี ผู้กำกับ สภอ. ครบุรีและหน่วยงาน กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประชุม โครงการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ ๕ รั้วล้อมภัย รั้วชุมชนและรั้วสังคม ณ ห้องประชุมเทศบาลจระเข้หินชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน