โครงการ ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2565

10 มี.ค. 65

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน โดยนางสาวบังอร ลิบกระโทก รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยนักวิชาการสุขาภิบาล เทศบาลตำบลจระเข้หินได้เข้าอบรม โครงการ ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2565 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ณ โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา