โครงการ “รักที่จะมอบ ชอบที่จะให้” โดยรับการสนับสนุนจากสมาคมคนพิการจังหวัดนครราชสีมา

27 ธ.ค. 64
วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนางสุภาคูณ ระวังครบุรี รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน นางสาวบังอร ลิบกระโทก รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจระเข้หิน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเทศบาลฯ ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน ตามโครงการ “รักที่จะมอบ ชอบที่จะให้” โดยรับการสนับสนุนจากสมาคมคนพิการจังหวัดนครราชสีมา