โครงการ “โคราชเมืองน่าอยู่ คนเข้มแข็ง ท้องถิ่นแข็งแรง”

11 ก.พ. 65

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย นางสาวบังอร ลิบกระโทก รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมโครงการ “โคราชเมืองน่าอยู่ คนเข้มแข็ง ท้องถิ่นแข็งแรง” โดยมีนายพลพีร์ สุวรรณฉวี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ โรงเรียนหินดาดวิทยา ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา