โครงการ EQ ดีพัฒนาการสมวัย ใส่ใจลูกหลาน

21 ส.ค. 63

ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒๓ นายชัยนิคม ปัดชา นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ EQ ดีพัฒนาการสมวัย ใส่ใจลูกหลาน เพื่อให้เด็กในชุมชนจระเข้หินมีพัฒนาการสมวัยและเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับรู้ถึงความสำคัญของการพัฒนา EQ เด็กปฐมวัย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้หิน