พิธีเปิดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ๒๕๖๓

30 ม.ค. 63

ในวันจันทร์ ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นายชัยนิคม ปัดชา นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หินในฐานะคณะกรรมการ ขึ้นกล่าวรายงานต่อ นายพรชัย อำนวยทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ณ วัดจระเข้หิน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยได้มีพิธีสู่ขวัญข้าว เจริญพระพุทธมนต์ ฟังเทศน์ ตักบาตรทำบุญ ใช้บาตรพระประจำวันเกิด ปิดทองรอยพระพุทธบาท ปิดทองรูปเหมือนหลวงปู่ท้าวและแห่ผ้าห่มพระธาตุ โดยประชาชนชาวเทศบาลตำบลจระเข้หินได้ให้ความร่วมมือได้อย่างดียิ่ง