กิจกรรมโครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชเสาวนีย์ (กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

14 พ.ค. 63

ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นำโดยนายชัยนิคม ปัดชา นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชเสาวนีย์ (กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่อง ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน และ บริเวณริมคลองจระเข้หิน