กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

05 มิ.ย. 63

ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายชัยนิคม ปัดชา นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล และจิตอาสาฯ ได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่รอบคลองจระเข้หินและสวนสาธารณะเทศบาลตำบลจระเข้หิน ร่วมกิจกรรมปล่อยปลากับประมงอำเภอครบุรี ณ บริเวณคลองจระเข้หิน ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตู้ปันสุขเทศบาลตำบลจระเข้หิน โดยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมแบ่งปันเครื่องอุปโภค บริโภค ในการช่วยเหลือประชาชนในชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ หน้าห้างวิชโก้ หมู่ ๑ ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา