กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พ.ศ.๒๕๖๓

05 มิ.ย. 63

ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายชัยนิคม ปัดชา นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล และจิตอาสาฯ ได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่รอบคลองจระเข้หินและสวนสาธารณะเทศบาลตำบลจระเข้หินและร่วมกิจกรรมปล่อยปลาร่วมกับประมงอำเภอครบุรี ณ คลองจระเข้หินรวมถึงกิจกรรมตู้ปันสุขเทศบาลตำบลจระเข้หินโดยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมแบ่งปันเครื่องอุปโภค บริโภค ในการช่วยเหลือประชาชนในชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ ณ หน้าห้างวิชโก้ หมู่ ๑ ตำบลจระเข้หิน