พิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากน้ำคลองจระเข้หิน และร่วมขบวนแห่อัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง

11 พ.ย. 62

ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายชัยนิคม ปัดชานายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย ข้าราชการ หัวหน้าส่วน และประชาชนชาวเทศบาลตำบลจระเข้หินร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากน้ำคลองจระเข้หิน และร่วมขบวนแห่อัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง และเวลา ๑๓.๐๐ น. ร่วมฟังเทศน์คาถาพัน และเทศน์มาลัยหมื่น มาลัยแสน และช่วงเย็นร่วมเป็นประธานเปิดงานมหรโสพสมโภช หมอลำเรืองต่อกลอน คณะรัตนศิลป์ อินตาไทยราษฎร์ ณ วัดจระเข้หิน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา