ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒

02 ธ.ค. 62

ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายชัยนิคม ปัดชา นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย ข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้นำแต่ละหมู่บ้าน รวมถึงประชาชนชาวเทศบาลตำบลจระเข้หิน และพื้นที่ใกล้เคียง ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายชัยนิคม ปัดชา นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย ข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้นำแต่ละหมู่บ้าน รวมถึงประชาชนชาวเทศบาลตำบลจระเข้หิน และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงและชมการประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการสืบสาน งานประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ให้คงอยู่ตลอดไป และเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ในชุมชน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ณ วัดจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมาและชมการประกวดนางนพมาศ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการสืบสาน งานประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ให้คงอยู่ตลอดไป และเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ในชุมชน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ณ วัดจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา