กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

13 ม.ค. 63

ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ด้วยสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายชัยนิคม ปัดชา นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ ในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน