การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำบริเวณคลองจระเข้หิน

16 เม.ย. 63

ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓ นำโดยนายชัยนิคม ปัดชา นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน กำนัน และผู้นำชุมชน ได้ลงพื้นที่บริเวณคลองจระเข้หิน เพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเรือกำจัดวัชพืชจาก บริษัทเยเนรัล สตาร์ท จำกัด