พิธีบวงสรวงฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีประจำเทศบาลตำบลจระเข้หินประจำปี ๒๕๖๓

31 มี.ค. 63

ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ นายชัยนิคม ปัดชา นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานลูกจ้าง และชาวเทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้ร่วมพิธีบวงสรวงฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีประจำเทศบาลตำบลจระเข้หินประจำปี ๒๕๖๓ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน