โครงการ “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

17 ต.ค. 62

ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30น. นายชัยนิคม ปัดชา นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน และหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมโครงการ “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนบ้านมาบกราด บ้านมาบกราด หมูที่ 17 ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา