งานกฐินสามัคคีและเททองหล่อพระประธาน เชียงแสน สุโขทัย ณ จัดจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

04 พ.ย. 62

 

ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ด้วยเทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายชัยนิคม ปัดชา นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. หัวหน้าชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน และพี่น้องประชาชนตำบลจระเข้หิน ได้ร่วมใจกันจัดงานกฐินสามัคคีและเททองหล่อพระประธาน เชียงแสน สุโขทัย ณ จัดจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา