โครงการมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ติดเชื้อ ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

25 พ.ค. 63

ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายชัยนิคม ปัดชา นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้นำชุมชน ได้มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ติดเชื้อ ผู้ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา