พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

03 ธ.ค. 62

ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายชัยนิคม ปัดชา นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ บริเวณหอประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้หิน โดยมีนายสิรกิจ วาปีธรรม ปลัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน ข้าราชการครู ผู้นำชุมชน ประชาชนและจิตอาสารวมรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ในครั้งนี้จำนวนกว่า ๓๐๐ คน