ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต พ.ศ. ๒๕๖๓

29 เม.ย. 63

ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐น. นายชัยนิคม ปัดชา นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงและนโยบายของผู้บริหารในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และเกิดความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน เพื่อให้เป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านต่างๆต่อไป