พิธีบวงสรวงและพิธีเปิดงานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี องค์ประจำอำเภอครบุรี ประจำปี ๒๕๖๓

30 มี.ค. 63

ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีเปิดงานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี องค์ประจำอำเภอครบุรี ประจำปี ๒๕๖๓ โดยสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หินได้จัดแต่งขบวนเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตรของครบุรี ณ ที่ว่าการอำเภอครบุรี