ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หินได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีเปิดงานฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีองค์ประจำอำเภอครบุรีประจำปี 2563 โดยสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หินได้จัดแต่งขบวนเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตรของครบุรี ณ ที่ว่าการอำเภอครบุรี

30 มี.ค. 63