งานปิดทองพระใหญ่ชัยมงคลและก่อเจดีย์ข้าวเปลือก ประจำปี ๒๕๖๓

13 ก.พ. 63

ในวันที่ ๗-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓นายชัยนิคม ปัดชา นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมงานปิดทองพระใหญ่ชัยมงคลและก่อเจดีย์ข้าวเปลือก ณ วัดสว่างหนองแวง (บ้านไผ่) ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา