โครงการ “ประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมวในเขตเทศบาทตำบลจระเข้หิน”

17 มิ.ย. 63

ในวันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายชัยนิคม ปัดชา นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาเทศบาล ได้เข้าร่วมโครงการ “ประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมวในเขตเทศบาทตำบลจระเข้หิน” ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน อาคาร ๒ ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน