ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ตามที่เทศบาลตำบลจระเข้หิน ร่วมกับหน่วยงานราชการ ชุมชน ประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน กำหนดจัดงานวันปิยมหาราช ประจำปีงบประมาณ 2563 เริ่มตั้งแต่เวลา 06.30 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน กิจกรรมที่จัดประกอบด้วย พิธีสงฆ์ การถวายพวงมาลาสมเด็จพระปิยมหาราช และการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในเขตตำบลจระเข้หิน

16 ต.ค. 62