ในวันเข้าพรรษา ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ณ. วัดจระเข้หิน ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2556 ซึ่งตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8

15 ก.ค. 56