ได้ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ตามแนวเสาไฟฟ้าบริเวณถนนท่าลี่

11 พ.ค. 65
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน โดยการนำของนายภัทร ระวังครบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯและพนักงานเทศบาลฯ
🛑ได้ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ตามแนวเสาไฟฟ้า
🛑และดำเนินการเดินสายไฟฟ้า ในการขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน
บริเวณถนนท่าลี่ ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา