ได้ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์บริเวณบ้านไผ่หมู่ 4

06 พ.ค. 65

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ ได้ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์บริเวณบ้านไผ่หมู่ 4 ตามที่ประชาชนได้เขียนคำร้องมายังเทศบาลตำบลจระเข้หิน