ได้ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ และดำเนินการทำความสะอาดพร้อมทั้งแก้ไขปัญหารางระบายน้ำที่อุดตันจากเศษขยะและสิ่งปฏิกูล ณ บ้านจระเข้หินม.3

07 ต.ค. 64

ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลฯ ได้ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ และดำเนินการทำความสะอาดพร้อมทั้งแก้ไขปัญหารางระบายน้ำที่อุดตันจากเศษขยะและสิ่งปฏิกูลตามที่พี่น้องชาวเทศบาลฯได้ร้องทุกข์ ณ บ้านจระเข้หินหมู่ที่ 3