เทศบาลตำบลจระเข้หินได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่กลุ่มเสี่ยงสูงที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ผู้กักตัวที่มาจากพื้นที่เสี่ยงและผู้กักตัวที่รักษาหายแล้ว

31 ส.ค. 64

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หิน โดยนางสุภาคูณ ระวังครบุรี รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน นางสาวบังอร ลิบกระโทก รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับบริษัทคาร์กิลล์มีทส์ ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่กลุ่มเสี่ยงสูงที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ผู้กักตัวที่มาจากพื้นที่เสี่ยงและผู้กักตัวที่รักษาหายแล้ว ในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน