ได้ลงพื้นที่ลอกคลองฌาปนสถาน เพื่อกำจัดวัชพืชน้ำ และเพื่อนสร้างทัศน์นีย์ภาพที่ดีให้แก่ฌาปนสถานบ้านจระเข้หิน

20 เม.ย. 65

วันที่ 19 -20  เมษายน 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยทีมพัฒนาเทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้ลงพื้นที่ลอกคลอง ฌาปนสถาน เพื่อกำจัดวัชพืชน้ำ และเพื่อนสร้างทัศน์นีย์ภาพที่ดีให้แก่ฌาปนสถานบ้านจระเข้หิน ต่อไป