ได้ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนจระเข้หินเพื่อดำเนินการเทพื้นคอนกรีตเ

29 ต.ค. 64

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาล ได้ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนจระเข้หินเพื่อดำเนินการเทพื้นคอนกรีตเพื่อความปลอดภัยสำหรับนักเรียนและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนต่อไป