ได้ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหารางระบายน้ำที่อุดตันจากเศษขยะและสิ่งปฏิกูลตามที่พี่น้องชาวเทศบาลฯได้ร้องทุกข์ ณ บ้านจระเข้หินหมู่ที่ 8

24 ม.ค. 65

วันที่ 24 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน โดยการนำของนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยพนักงาน/ลูกจ้างเทศบาล ได้ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหารางระบายน้ำที่อุดตันจากเศษขยะและสิ่งปฏิกูลตามที่พี่น้องชาวเทศบาลฯได้ร้องทุกข์ ณ บ้านจระเข้หินหมู่ที่ 8