ได้ลงพื้นที่เพื่อมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน

09 ก.พ. 65

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หินโดยการนำของ นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่รพสต. ข้าราชการ/พนักงานเทศบาลฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน