ได้เดินทางมาแสดงความยินดีกับนายศิริ เรืองมัจฉา รองปลัดเทศบาลฯ เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ณ เทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี

02 มิ.ย. 65

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ ได้เดินทางมาแสดงความยินดีกับนายศิริ เรืองมัจฉา รองปลัดเทศบาลฯ เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ณ เทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี