๒๘ กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

28 ก.ค. 64
ทรงพระเจริญ
๒๘ กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลตำบลจระเข้หิน