👍💕#คืนความสุขให้ประชาชนครั้งที่ 2 💕👍

24 ก.ย. 65
📣🎶วันเสาร์ที่ 24 กันนายน 2565📣🎶
👍💕#คืนความสุขให้ประชาชนครั้งที่ 2 💕👍เทศบาลตำบลจระเข้หินนำโดย นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หินพร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภาฯหน่วยราชการและพนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน
🎶ร่วมชมดนตรีจากค่ายสรุธรรมพิทักษ์🎶ณ สวนสาธารณะบ้านจระเข้หินหมู่ที่ 3🎼🎼
🙏ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนปัจจัย อาหาร เครื่องดื่มเพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งปันรอยยิ้มให้พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายชาวเทศบาลตำบลจระเข้หินและบ้านใกล้เรือนเคียงขอขอบพระคุณ
มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ💕