??#คืนความสุขให้ประชาชนครั้งที่ 2 ??

24 ก.ย. 65
??วันเสาร์ที่ 24 กันนายน 2565??
??#คืนความสุขให้ประชาชนครั้งที่ 2 ??เทศบาลตำบลจระเข้หินนำโดย นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หินพร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภาฯหน่วยราชการและพนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน
?ร่วมชมดนตรีจากค่ายสรุธรรมพิทักษ์?ณ สวนสาธารณะบ้านจระเข้หินหมู่ที่ 3??
?ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนปัจจัย อาหาร เครื่องดื่มเพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งปันรอยยิ้มให้พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายชาวเทศบาลตำบลจระเข้หินและบ้านใกล้เรือนเคียงขอขอบพระคุณ
มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ?