.. … …🙏🙏วันที่ 13 ตุลาคม 2565 🙏🙏 … … … เทศบาลตำบลจระเข้หิน โดยการนำของ ,,,#นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานเทศบาล 🙏🙏ได้ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต 13 ตุลาคม 2565 ดังนี้ – เวลา 06.30 พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และ เวลา 17.00 น. พิธีวางพวงมาลา ณ ศาลาประชาคมอำเภอครบุรี

13 ต.ค. 65
.. … …🙏🙏วันที่ 13 ตุลาคม 2565 🙏🙏 … … …
เทศบาลตำบลจระเข้หินโดยการนำของ
,,,#นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานเทศบาล
🙏🙏ได้ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต
13 ตุลาคม 2565 ดังนี้
– เวลา 06.30 พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง
และ เวลา 17.00 น. พิธีวางพวงมาลา ณ ศาลาประชาคมอำเภอครบุรี