การประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อน ภารกิจของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดย ฯพณฯ จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

22 ส.ค. 56

การประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อน ภารกิจของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

โดย ฯพณฯ จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย