งานทอดกฐินสามัคคี วัดจระเข้หิน ประจำปี 2564

06 พ.ย. 64
งานทอดกฐินสามัคคี วัดจระเข้หิน ประจำปี 2564
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ร่วมกับ วัดจระเข้หิน รพสต. โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนชาวเทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564 ณ วัดจระเข้หิน โดยทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือได้อย่างดียิ่ง เพื่อรักษาประเพณีอันงดงามให้สืบต่อไป