ตัดแต่งปรับภูมิทัศน์เส้นถนนศาลตาปู่บ้านไผ่

20 พ.ค. 65
??20 พ.ค 2565 ??
เวลา 15.30 น.
? นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ พนักงาน ลูกจ้าง
??ตัดแต่งปรับภูมิทัศน์เส้นถนนศาลตาปู่บ้านไผ่เพื่อไม่ให้บดบังไฟส่องสว่างและหักโค่นขณะรถวิ่งผ่าน
ณ บ้านไผ่ ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา