ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

09 ส.ค. 65

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ได้มอบหมายให้นางสาวบังอร ลิบกระโทก รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน (สังฆ์คุรุประชาอุปถัมภ์)