ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการบริหารงานครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอครบุรี

01 มิ.ย. 65

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการบริหารงานครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา