ประชุมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ 2561-2565

09 พ.ค. 65

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจระเข้หิน โดยนางอโนทัย ชอบสว่าง ปลัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ 2561-2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน อาคาร 2 ชั้น 2