ประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการตลาดสดเทศบาลตำบลจระเข้หินและหารือเรื่องแนวทางและมาตรการในการดำเนินการจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดสดเทศบาลฯ

26 ต.ค. 64

ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พ่อค้า-แม่ค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลจระเข้หินได้เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการตลาดสดเทศบาลตำบลจระเข้หินและหารือเรื่องแนวทางและมาตรการในการดำเนินการจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดสดเทศบาลฯ และพูดคุยถึงปัญหาในตลาดสดแล้วร่วมกันหาวิธีแก้ไข ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจระเข้หิน อาคาร 2 ชั้น 2