ประชุมเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ครั้งที่ 3

19 ส.ค. 64

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะกรรมการได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน อาคาร 2 ชั้น 2