ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบจระเข้หิน ภาคเรียนที่ 1

06 พ.ค. 65

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบจระเข้หิน พร้อมด้วย นางสาวบังอร ลิบกระโทก รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน นายรวงทิพย์ แดงสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้หิน รองปลัดเทศบาลฯ ข้าราชการ คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเจ้าหน้าที่งานกองการศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบจระเข้หิน ภาคเรียนที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน อาคาร 2 ชั้น 2