ลงพื้นที่ตัดต้นไม้ที่โค่นล้มจากฝนตกหนัก พร้อมทั้งเก็บกวาดกิ่งไม้ที่หักจากเหตุฝนตกหนักที่ผ่านมา ณ บริเวณถนนหน้าวัดป่าคูเมือง

13 มิ.ย. 65
วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลฯได้ลงพื้นที่ตัดต้นไม้ที่โค่นล้มจากฝนตกหนัก พร้อมทั้งเก็บกวาดกิ่งไม้ที่หักจากเหตุฝนตกหนักที่ผ่านมา ณ บริเวณถนนหน้าวัดป่าคูเมือง และขอให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา ขับขี่ปลอดภัยใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง
ด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลตำบลจระเข้หิน
❤️❤️