ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะบ้านจระเข้หิน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีคำสั่งให้เปิดใช้บริการสวนสาธารณะ

25 ต.ค. 64
ในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะบ้านจระเข้หิน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีคำสั่งให้เปิดใช้บริการสวนสาธารณะ